Om Mobipro

Mobipros affärsidé är att erbjuda produkter och konsulttjänster inom informationsteknologi och mobil datakommunikation. Vi skapar mervärde för våra kunder genom att tillföra mobilitet. Vår vision är att man som privatperson eller i sin yrkesroll alltid kan nå väsentlig information oavsett var man är och vilken tid på dygnet det är. Informationen är dessutom individ-, terminal- och situationsanpassad. Genom våra produkter, tjänster och vårt eget arbetssätt försöker vi leva upp till vår vision.

Mobipro grundades i mars 2000 av Rickard Andersson, Micael Dahlgren och Björn Hellander som ett initiativ till att tillhandahålla avancerade tjänster och produkter inom mobil datakommunikation.

Mobipro AB     info@mobipro.se