Tjänster

Mobipro utvecklar olika typer av IT-system på konsultbasis med mobil teknik som gemensam nämnare. Vi gör detta i formen av specialanpassningar av våra produkter, uppdragsutveckling samt traditionell konsultverksamhet i kundprojekt.

Vårt specialområde är applikationer för Android-baserade telefoner, men vi arbetar även med andra system som t ex iPhone och Windows Mobile.

Specialanpassningar

Mobipro gör specialanpassningar av våra produkter om så önskas. Det kan gälla allt ifrån en enkel grafisk anpassning till en komplett integration med kundens befintliga system.

Uppdragsutveckling

Mobipro utför utveckling av IT-system (eller komponenter) som helhetsåtaganden i egna lokaler. Dessa uppdrag kan köras 'från ax till limpa' eller så går vi in på lämpliga delmoment, t ex implementation eller integration.

Konsultverksamhet

Mobipros konsulter arbetar även i projekt ute hos kunden. Konsulten agerar då endera expert inom något av våra specialområden eller förstärker som resurs, t ex projektledare eller utvecklare.

Mobipro AB     info@mobipro.se