Mobile Workforce Basic

Allmänt

För ett företag som har enklare behov av ett mobilt arbetsordersystem så passar vår Basic-variant. Väljer man den så får man bland annat funktioner för hantering av arbetsorder och artikellistor, inmating av tid, material, enklare checklistor samt beskrivningar och åtgärder. Det finns även en koppling mot Visma Administration så du smidigt kan överföra t ex kundregister och fakturaunderlag. Denna variant finns tillgänglig för tex mobiltelefoner, pc och webbläsare.

Tillägg

Det finns även möjlighet att få Mobile Workforce anpassad för just ditt företag. Exempel på tillägg som kanske skulle kunna vara intressanta är hantering av streckkoder, kundinloggning samt kopplingar till andra affärssystem än Visma. Alla de olika tilläggen offereras individuellt beroende på kund och önskemål.

Mobipro AB     info@mobipro.se